Formastål AB 
Carl Bondes väg
S-148 71 Sorunda

Telefon +46(0)8 53044480
 
 Org nr 55 64 86-8031
Info@formastal.se

 
 

 

 

 

Svetsarbeten av olika slag

Rostfritt material med licenser på svetsarna

Vanligt stål

Aluminium.

Hydraulik arbeten

Plåtbearbetning

Plåtklippning samt bockning plåt

Gasskärrning grovplåt

Plasmaskärning rostfritt samt aluminium

Servicebilar for arbete på fält

Maskinbearbetning

Svarvning

Fräsning

Borrning

Arborrning

Sågning

Hydraulik

Pressning av hydraulslang samt ompackning av hydraulcylindrar

och olika reparationer.

Försäljning av Material

Plåt, rör, balk och dylikt, svetsmaterial, slipmaterial

 

Kundkategorier

Privatpersoner, kommuner, Skanska, NCC,  vatten och reningsverk, Nynas AB, SVEVIA, smides firmor Orica Mining Services,  tillverkning av detaljer, klippning, bockning, skärning avplåt, entreprenad maskiner, 
ombussning av leder, tillverkning av hydrauliska cylindrar, byte av stål skopor samt reparationer av kolvstänger, HIAB, BK:S, tillverkning av fästdetaljer samt balkar for påbyggnader